เข้าสู่ระบบ
username :  
password :  
โดย : admin เมื่อ 09-Nov-2012 16:19:35  

ฝ่ายสื่อสารข้อมูล (มข.)นโยบายคุณภาพ
-บริการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
-มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
------------------------------
NOC ชั้น 7 บางรัก
------------------------------
เจ้าหน้าที่เวร 24 ชม.
TPK(ATM/Frame,Ethernet/MPLS ในประเทศ)
Tel: 1919 , (2170,2173)
เวรกลาง 1283
Admin ATM/Frame,Ethernet/MPLS :Tel 1772,1284
Provisioning Ethernet/MPLS :Tel 2209
-------------------------------------------------------------------------
IP Core Network ,Switch L3
Admin : Tel 2180,1769
คุณเจริญ ปัญจบุรี :Tel 2180
คุณณัฐพล เรืองจิตประภา :Tel 081-350-0284
-------------------------------------------------------------------------
เจ้าหน้าที่เวร 24 ชม.
Hinet/Onnet :Tel 2917
Admin Hinet/Onnet,Hotnet :Tel 2138 ,2471 ,1756
Provisioning Hinet/Onnet,Hotnet : Tel 1757,2157
-------------------------------------------------------------------------
เจ้าหน้าที่เวร 24 ชม.DATA(International cct & Lease line)
Tel: 2208 (2241,2499)
เวรกลาง 1319 ,2619
Admin/Provisioning DATA :Tel 1281 ,2631 ,1116
--------------------------------------------------------------------------
เริ่มใช้งาน มกราคม 2553
ส่วนบริหารจัดการระบบบริการสื่อสารข้อมูล
72 CAT Telecom Tower
New Road, Bangrak,
Bangkok Thailand 10500
Contact : ภูมิไทย แจ่มใส Phone: 081-352-6052 ,02-104-2916 Fax: 02-104-2682
วินัย อักษรกล่อม Phone : 089-864-1771
พรศักดิ์ ถิ่นสุวรรณ์ Phone : 081-350-0248
E-mail: phoomthai.c@cattelecom.com

 
ส่วนบริหารจัดการระบบบริการสื่อสารข้อมูล ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารข้อมูล โทร.2916